close

Wachtwoord vergeten

Buurtgids-tours in een buurt

Buurtliefhebbers worden getraind tot buurtgids. Zij leiden (nieuwe) bewoners rond in de buurt zodat men elkaar en de buurt (beter) leert kennen. De rondleiding vindt elke maand plaats. De deelnemers worden uitgenodigd door en via de gemeente en andere betrokkenen (zoals woningcorporaties).

Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:Buurtgids
Gemeente:gemeente Amsterdam
Buurten:Dapperbuurt, IJburg Oost, IJburg West, IJburg Zuid, Indische Buurt Oost, Indische Buurt West, Oostelijk Havengebied, Transvaalbuurt
Fase:In uitvoering
Startjaar:2018
Effecten:detailhandel-/winkelvoorzieningen - binding met / betrokkenheid bij wijk/buurt - thuis voelen - actief zijn in de wijk - sociale cohesie / sociale samenhang
Beschrijver:Annemarie van der Veen (annemarie@buurtgids.nl)

Aanleiding

Meerdere aanleidingen mogelijk: Gentrification. Veel nieuwbouw in een bestaande buurt. Behoefte aan meer verbondenheid in de buurt. De komst van een (grote) groep vluchtelingen of statushouders in de buurt. Bij toepassing van nieuwe omgevingswet.

Doel

Het vergroten van veiligheid en sociale cohesie in een buurt en bewoners samenbrengen en laten participeren.

Bewonersparticipatie verhogen: mensen bekend maken met het huidige aanbod van maatschappelijke (buurt) initiatieven
waardoor men eerder zal deelnemen aan bestaande activiteiten, helpen bij activiteiten of zelf activiteiten organiseren.
Bekendheid en bestaansrecht van maatschappelijke (buurt) initiatieven vergroten door ze zichtbaar(der) te maken.
Hulpvragen van maatschappelijke (buurt) initiatieven onder de aandacht brengen.
Lokaal consumeren stimuleren.

Doelgroep

Bewoners: Voor de bewoners levert het mogelijkheden op voor een rijker sociaal leven, een beter inzicht in de belevingswereld van een ander, betrokkenheid bij de buurt (woningcomplex of plein), een groter veiligheidsgevoel in de buurt en de mogelijkheid tot participatie. Buurtgids vormt voor nieuwe bewoners een duidelijk startpunt voor sociale- en lokale betrokkenheid.

Gemeente en woningcorporaties: Buurtgids draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie en het verhogen van de betrokkenheid en participatie van de bewoners.

Maatschappelijke (buurt)initiatieven: Zij kunnen hun activiteiten en diensten etaleren bij (nieuwe) bewoners. Tevens kunnen zij hun hulpvraag (bijv. naar vrijwilligers) kenbaar maken.

Lokale betrokken ondernemers: Bewoners maken kennis met de producten en diensten van lokale ondernemers waardoor zij eerder geneigd zullen zijn om lokaal te gaan consumeren.

Activiteiten

Opstart:
1. Definitie van de buurt in samenwerking met gemeente, woningcorporaties en betrokken bewoners.
2. Zoeken en trainen van buurtgidsen en vormen van gidsencollectief.
3. Deelnemers zoeken via promotie-campagne.

Uitvoering:
4. Tours vinden plaats. Pet tour worden minimaal twee maatschappelijke (buurt) initiatieven bezocht en een lokaal betrokken ondernemer. De tour wordt afgesloten met een drankje zodat mensen elkaar nog beter leren kennen. Tours worden gecoördineerd door Stichting Buurtgids en uitgevoerd door vrijwillige buurtgidsen.
5. Onderzoek, bijsturen waar nodig (zoals nieuwe gidsen / deelnemers zoeken).

Activiteitenresultaat ('output')

Vormen van actief gidsencollectief per buurt van minimaal 4 gidsen.
Geven van 12 rondleidingen per jaar met minimaal 10 deelnemers per tour.
Minimaal 2 maatschappelijke (buurt)initiatieven en 1 lokaal betrokken ondernemer per tour onder de aandacht brengen van de deelnemers.
Lokale participatie verhogen onder deelnemers met 50%. Hier wordt onder verstaan: Deelnemen aan of helpen bij een activiteit in de buurt. Zelf een activiteit opstarten. Opnieuw contact hebben met andere deelnemers in de tour.

Wijze van uitvoering

De gemeente en woningcorporaties dragen actief bij aan het uitnodigen van deelnemers.
Het Buurtgids-team faciliteert dmv het vinden van gidsen, het opzetten van een promotiecampagne, het proces van aanmelden van deelnemers, het begeleiden van de buurtgidsen.
De lokale (vrijwillige) buurtgidsen vormen gezamenlijk de tour en geven de rondleidingen.
Lokale initiatieven en ondernemers vertellen kort over zichzelf.

Effecten

- detailhandel-/winkelvoorzieningen voor Lokale ondernemers
- binding met / betrokkenheid bij wijk/buurt voor (nieuwe) bewoners
- thuis voelen voor (nieuwe) bewoners
- actief zijn in de wijk voor (nieuwe) bewoners en maatschappelijke (buurt) initiatieven
- sociale cohesie / sociale samenhang voor Gemeente en lokale partners (zoals woningcorporaties)


Context

Nieuwe bewoners (tot 3 jaar woonachtig in de buurt) staan (meer) open voor het leren kennen van hun buurt en buren. Zij willen hun netwerk en kennis over de buurt uitbreiden.
Bestaande bewoners zijn eerder geïnteresseerd als er een grote verandering plaats gaat vinden in hun buurt; bijvoorbeeld de komst van een AZC of van een grote nieuwbouw wijk in hun buurt.

Wijze van bewonersparticipatie

De gidsen zijn buurtliefhebbers die wij hebben getraind tot buurtgids. Als motivatie om buurtgids te worden geeft 11 van de 20 gidsen aan dat ze van hun buurt houden en dat graag willen delen. 3 gidsen willen zelf de buurt beter leren kennen en 3 gidsen doen graag zelf nieuwe contacten op. De gidsen geven minimaal drie rondleidingen per jaar, de helft heeft aangegeven er meer te willen doen.

Mensen die betrokken zijn bij lokale initiatieven dragen bij aan de rondleidingen door over hun initiatief te vertellen.

Deelnemers zijn bewoners uit de buurt die de tijd nemen om hun buurt en buren beter te leren kennen.

Communicatie-aanpak

De samenwerking met gemeente en woningcorporaties is belangrijk voor het uitnodigen van de bewoners. Zij hebben deze informatie (naw-gegevens) tot hun beschikking.
Verder is er een mix aan communicatiemiddelen: website Buurtgids, Facebook, lokale pers, flyers en posters.

Randvoorwaarden

Samenwerking tussen Buurtgids en gemeente (en lokale partners als woningcorporaties).

Terug  |   Totaaloverzicht  |   Effectenarena  |   Effectenkaart  |   Meetblad
close
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
close

Problemen melden

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Upload een afbeelding

close

Stel een vraag