close

Wachtwoord vergeten

Politiekids Holtenbroek

Politiekids is een beschermende aanpak, die het gedrag van kinderen beïnvloedt. De activiteiten werken aan geestelijk en lichamelijk weerbare kinderen, aan samenwerking en aan zelfverdediging. De beoogde effecten zijn het verbeteren van het speelklimaat en opvoedklimaat. Verder ook het vergroten van de betrokkenheid van ouders en buurtbewoners bij een veilige leefomgeving.

Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:Gemeente Zwolle
Kosten:€ 2.500 - € 5.000
Startjaar:2014
Effecten:overlast (hang)jongeren - vertrouwen instanties/professionals - weerbaarheid - gemeenschapszin / gedeelde waarden - contact met bewoners
Beschrijver:Froukje Idsardi (f.idsardi@zwolle.nl)

Aanleiding

Holtenbroek is een wijk met rond 10.000 inwoners en is een gedifferentieerde en multiculturele wijk. Dit resulteert in een wisselende sociale dynamiek. Een deel van de bewoners hebben goed contact met elkaar en bekommeren ze zich om elkaar. Een ander deel woont (met plezier) in de wijk zonder zich actief betrokken te voelen bij de wijk. Deze verscheidenheid leidt tot (ernstige) conflicten, onrust en maatschappelijke spanningen en staat de familiariteit en omgang met elkaar onder druk.
Via de politiekids wordt ingezet op het verbeteren van onderlinge contacten en vreedzaam met en naast elkaar leven.

Doel

Het hoofddoel is het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van kinderen op de volgende 3 delen:
1. kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar komen op een positieve wijze in aanraking met de politie
2. kinderen worden weerbaar
3. meedoen voorkomt jeugdcriminaliteit

De subdoelen zijn:
4. kinderen bewuster maken van de invloed die zij hebben op hun leefomgeving, op normen en waarden, regels en respect
5. de samenwerking (onderling )vergroten
6. sociale netwerken van de professionals vergroten
7. het verbeteren van het opvoedklimaat
8. het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en participatie van ouders en inwoners
9. het verhogen van meldingsbereidheid.

Doelgroep

De doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar (aanwas 25 nieuwe kinderen per jaar). Bij het hoofddoel zijn de beoogde effecten voor hen weergegeven.
Daarnaast worden de ouders bij de aanpak betrokken. Dit kinderen worden ondersteunt door hun ouders, die ook hun eigen gedrag veranderen (verbeteren).
Er werken 9 professionele organisaties samen bij de uitvoering van de activiteiten. Hierdoor wordt ieders kennis beter benut en de samenwerking versterkt.

Activiteiten

De interventie Politiekids bestaat uit 7 stappen:
1. Werven en selecteren
2. Ouders betrokken maken
3. Beëdigen
4. Programma's volgen (sterk in de groep; stevig in je schoenen; op pad met de politie; snel met je lichaam)
5. Evalueren met kinderen en ouders
6. Examen doen en diploma krijgen
7. Doorstromen naar Politiekids-academie (evenementen, hulpverlening, sport & weerbaarheid)
8. Nazorg (sporten en oproepen)
(zie verder boekje: Politiekids - een sterk begin is het halve werk.

Effecten

- Minder overlast (hang)jongeren voor wijkbewoners, politie (oorsprong: De positieve ervaring met de politie gaat jeugdoverlast tegen en verlaagt jeugddelinquentie. Door "kennen en gekend worden" ontstaat meer nabijheid tussen bewoners en politie, waardoor politie dichter op problematiek zit, in een betere informatie positie. Zij kan makkelijker interveniëren in (complexe) problematiek.)
- Meer vertrouwen instanties/professionals voor kinderen, wijkbewoners, politie (oorsprong: Door positieve ervaringen met politie zien de kinderen op latere leeftijd waarschijnlijk als vriend en niet als vijand. Ook hun ouders en andere wijkbewoners krijgen een ander beeld van de politie, waardoor de meldingsbereidheid toeneemt. )
- Groter(e) weerbaarheid voor kinderen (oorsprong: Door de activiteiten van Politiekids worden kinderen getraind en bewust van normen en waarden.)

- Groter(e) gemeenschapszin / gedeelde waarden voor kinderen, wijkbewoners (oorsprong: Kinderen zijn zich bewust van de invloed die ze hebben op hun leefomgeving, via normen en waarden, regels en respect. En dit heeft een positief effect op het opvoedklimaat. Verantwoordelijkheidsgevoel van ouders en inwoners wordt versterkt.)
- Meer contact met bewoners voor politie, wijkwerkers (oorsprong: Het netwerk van de politie in de wijk wordt vergroot, er zijn meer contacten met diverse geledingen, er komen meer meldingen en vragen bij politie binnen)

Betrokkenen in investerende rol

- Politie team Zwolle (politie)
tijdsinvestering, faciliteiten
- Travers Welzijn (welzijnsorganisatie)
Menskracht, faciliteiten
- AV PEC 1910 (sportvereniging)
Menskracht, locatie
- Deltion College (onderwijsorganisatie)
Tijdsinvestering van leerkrachten en studenten
- Rode Kruis (overige organisatie)
Tijdsinvestering vakkrachten, locatie en lesmateriaal

Betrokkenen in uitvoerende rol

- Politie team Zwolle (politie)
Wijkagent en jeugdagent houden preventieve acties met kinderen
- Travers Welzijn (welzijnsorganisatie)
Kinderwerker (begeleiding activiteiten), jongerenwerker
- AV PEC 1910 (sportvereniging)
trainer atletiekvereniging (begeleiden sportactiviteiten)
- SportService Zwolle (welzijnsorganisatie)
combinatiefunctionaris sport en bewegen organiseert activiteiten
- Deltion College (onderwijsorganisatie)
Uitvoering van het examen van Politiekids
- Rode Kruis (overige organisatie)
Jeugd EHBO cursus

Betrokkenen in co-producerende rol

- Travers Welzijn (welzijnsorganisatie)
Opbouwwerker (stuurgroep en interventie coördinator
- Het Carillon, De Toonladder, Het Facet (onderwijsorganisatie)
Directeuren basisscholen nemen deel aan stuurgroep, leerkrachten stemmen af met jongerenwerker en jeugdhulpverlening
- SportService Zwolle (welzijnsorganisatie)
Makelaar zijn tussen sportverenigingen en aanpak Politiekids.
- Doomijn Kinderopvang (welzijnsorganisatie)
Pedagogische kennis ingebracht in aanpak.
- Gemeente Zwolle (gemeente)
Wijkmanager faciliteert de aanpak (o.a. door financiële middelen). Organisatie diploma-uitreiking en beëdiging in Stadhuis
- Ouders en inwoners Holtenbroek (bewoner(s))
Ouders en wijkbewoners komen door de Politiekids in aanraking met regels, normen en waarden en worden zich bewust(er) van hun gedrag. Ouders zijn actief als vrijwilliger in de begeleiding van de activiteiten. En zijn een klankbord voor de wijkagent.

Betrokkenen in incasserende rol

- Politie team Zwolle (politie)
- opbouwen relatie met kinderen (vriend, geen vijand); meer contacten tussen bewoners - wijkagent/politie; groter vertrouwen in politie; toename meldingen
- Travers Welzijn (welzijnsorganisatie)
Vergroten netwerken en groter bereik inwoners, integrale afstemming met partnerorganisaties in de wijk, verbeterd pedagogisch buurtklimaat
- AV PEC 1910 (sportvereniging)
Bekendheid van sportvereniging in de wijk, concrete activiteiten voor kwetsbare groepen.
- Het Carillon, De Toonladder, Het Facet (onderwijsorganisatie)
Verbeterde onderlinge omgang van kinderen, meer informatie uit de wijkgeledingen.
- SportService Zwolle (welzijnsorganisatie)
Grotere aantallen kinderen doen mee aan buitenschoolse sportactiviteiten
- Gemeente Zwolle (gemeente)
Verbeterde leefbaarheid & veiligheid en pedagogisch buurtklimaat.
- Ouders en inwoners Holtenbroek (bewoner(s))
Ouders/bewoners voelen meer verantwoordelijkheid en ervaren verbeteringen in omgang en leefklimaat en zijn actiever.
- Deltion College (onderwijsorganisatie)
Studenten krijgen studiepunten en praktijkervaring.
- Rode Kruis (overige organisatie)
Toename Rode Kruis kids en op termijn nieuwe EHBO vrijwilligers

Randvoorwaarden

1. Zonder de politie geen Politiekids. De aanpak is opgehangen aan de politieorganisatie. Aanpak past binnen strategie van community policing.
2. Zonder de deelnemende organisaties geen Politiekids (in de Zwolse aanpak).
3. Zonder beschikbaar stellen van menskracht en faciliteiten (niet in rekening gebracht bij deze aanpak)

Foto('s)

  
Diploma uitreiking op het stadhuis

Terug  |   Totaaloverzicht  |   Effectenarena  |   Effectenkaart  |   Meetblad
close
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
close

Problemen melden

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Upload een afbeelding

close

Stel een vraag