close

Wachtwoord vergeten

Grofvuilproject Wensel Cobergherstraat en Joris Nempestraat

We hebben samen met bewoners een grofvuilproject opgestart waarbij de bewoners het beheer kregen over zogenaamde grofvuilgarages. Hiermee wilden wij bereiken dat de dagelijkse toestroom/dumpingen van grofvuil afnam, de sociale cohesie toenam en de anonimiteit werd doorbroken.

Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:WonenBreburg
Startjaar:2014
Effecten:straatbeeld / uitstraling omgeving - buurtstabiliteit
Beschrijver:Cindy Wong (c.wong@wonenbreburg.nl)
Contactpersoon:Raymond van Beek, afvalcoordinator

Aanleiding

Jarenlang werden de straten gebruikt als dumpplaats voor iedereen binnen en buiten de stad. Grofvuil werd bijna dagelijks achter de flats gedumpt, de papierbakken werden dagelijks vervuild met huisvuil en zwerfvuil lag overal. Hier moest een eind aan gemaakt worden vonden de bewoners, gemeente en WonenBreburg. Tijd om de draad weer op te pakken, dit keer samen met bewoners.

Doel

Een schonere wijk waar bewoners zich verantwoordelijk(er) voelen voor hun leefomgeving.

Sociale cohesie versterken. Bewoners uit de anonimiteit halen.

Doelgroep

Bewoners in de wijk, maar indirect ook de gemeente en wij als corporatie.

Activiteiten

WonenBreburg heeft voor elke flat een garage beschikbaar gesteld. Gemeente Breda heeft daarin afvalcontainers geplaatst voor papier, GFT en plastic.
Elke flat heeft een eigen afvalwerkgroep die deze zogenaamde grofvuilgarage beheert. Deze garage is enkel bedoeld voor de bewoners uit die flat.
De werkgroep bepaald hun eigen openingstijden en -dagen. Dit kan en mag per flat verschillend zijn.

Effecten

- Beter(e) straatbeeld / uitstraling omgeving voor bewoners (oorsprong: Afval is van de straat)

- Groter(e) buurtstabiliteit (oorsprong: Door bewoners mede eigenaar te maken van het project beogen wij dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leefomgeving. )

Betrokkenen in investerende rol

- Gemeente Breda (gemeente)
Zij hebben geïnvesteerd in een zogenaamde prefab garage bij een flat die geen eigen garages heeft en in de bakken die in de garage staan.

Betrokkenen in uitvoerende rol

- Gemeente Breda (gemeente)
Zij halen de bakken en garage leeg

Randvoorwaarden

Om het project te kunnen laten slagen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
- Bewoners zijn in de lead
- De garage wordt ten alle tijden beheerd
- De garage mag de bewoner niet de hele dag open laten staan
- De sleutel van de garage mag niet worden afgegeven (bewoner loopt mee wanneer garage buiten openingstijden wordt gebruikt)
- De werkgroep houdt in de gaten dat bewoners hun afval volgens de geldende aanbiedregels van de gemeente aanbieden
- Er is één bewoner die de groepen en de werkzaamheden coördineert, deze bewoner is het aanspreekpunt voor de corporatie, gemeente en andersom

Contra indicaties

Wanneer er geen goede afspraken zijn gemaakt met gemeente, bewoners en corporatie kan dit project geen doorgang vinden. Daarnaast is het van belang dat je eens in het jaar evalueert met elkaar.

Terug  |   Totaaloverzicht  |   Effectenarena  |   Effectenkaart  |   Meetblad
close
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
close

Problemen melden

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Upload een afbeelding

close

Stel een vraag