close

Wachtwoord vergeten

Samen vooruit kijken (achter-de-voordeur)

Middels deze aanpak hopen we beter in te grijpen bij problemen achter-de-voordeur en het aantal voorkomende gevallen terug te dringen in Spijkenisse Zuidwest. Daarnaast willen we in kaart brengen welke terugkomende knelpunten er zijn in de aanpak en hoe we ervoor kunnen zorgen dat wonen, zorg, welzijn en gemeente (als regiehouder) beter kunnen samenwerken in de aanpak van achter-de-voordeur-problemen.

Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:Wijkontwikkeling Spijkenisse Zuidwest
Gemeente:gemeente Spijkenisse,
Buurten:Akkers-Centrum, Vogelenzang-Zuid, Vriesland
Fase:In uitvoering
Startjaar:2016
Interventiesoort:individuele begeleiding leren-werken-inkomen-wonen
individuele begeleiding zorg-welzijn-wonen
Effecten:actief zijn in de wijk - professionaliteit - samenwerking - bereikbaarheid voorzieningen - stabiliteit thuissituatie
Beschrijver:Sander Sparenberg (s.sparenberg@JSO.nl)
Draagt de interventie bij aan het verbeteren van één of meerdere van de vier speerpunten uit het Wijkontwikkelingsplan? Zo ja, selecteer het speerpunt waar de interventie het meest een bijdrage aan levert. Zo nee, ga dan na of dit wel een geschikt project is voor het WUP. :Versterken zelfredzaamheid bewoner

Aanleiding

Gemeenten, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen besteden continue aandacht aan problemen achter de voordeur. Hiermee wordt gedoeld op meervoudige problematiek die een bewoner heeft en die je (vaak) alleen goed in beeld krijgt met een huisbezoek. De behoefte aan achter-de-voordeur aanpak groeit, omdat er ook nieuwe ontwikkelingen zijn in het sociaal domein die effect hebben op de sociaal-economische positie van bewoners. Te denken valt aan de decentralisaties binnen de zorg, wat resulteert in een toename van overlast door verwarde personen in de sociale huurwoningen (Aedes, 2015). Het lukt de bestaande zorg- en welzijnsnetwerken niet altijd om tijdig en effectief in te springen op de (latente) hulpvraag van bewoners.

Ook in Spijkenisse Zuidwest is er behoefte aan een achter-de-voordeur aanpak. In het Wijkontwikkelingsplan is de zwakke sociaal-economische positie van de bewoners in Zuidwest uitgebreid beschreven (Wijkontwikkelingsplan, 2013). Daarnaast zien woningcorporaties een toename van overlastmeldingen in Zuidwest (memo rapportage woonoverlast 1e helft 2016). Deze toename komt overeen met de praktijkbeleving: steeds meer huishoudens met complexe problemen. Te denken valt aan schulden, vervuilde woningen, verwaarlozing, verwarde personen, armoede, problemen binnen het gezin e.d. Vaak vertalen dit soort problemen zich vervolgens naar overlast in de directe omgeving.

Om de toenemende problemen beter te managen en terug te dringen, wordt in 2017 ingezet op een achter-de-voordeur project.

Doel

1. Huisbezoeken in de vorm van actie-cases t.b.v. duurzame resultaten in de wijken (die zich terugbetalen aan de verschillende stakeholders). Resultaten: op korte termijn kan het werk van de woningcorporaties effectiever lopen omdat de basis op orde is, en op langere termijn worden er minder maatschappelijke kosten gemaakt omdat inwoners een duurzaam toekomstperspectief hebben (en dus minder beroep hoeven te doen op voorzieningen, of betalingsproblemen/uitzettingen etc.)
2. Samen leren (intervisie); bijvoorbeeld intern via leersessies, coaching on the job en training(en), indien nodig het gezamenlijk ontwikkelen van instrumentaria (kennis & vaardigheden), een casusboekje, maar er zijn natuurlijk ook andere vormen denkbaar.

• Vroegtijdige signalering;
• Bevorderen zelfredzaamheid van gezinnen;
• Problemen direct, integraal en zonder bureaucratie aanpakken;
• Multidisciplinair werken.

Doelgroep

Huishoudens met complexe problemen. Te denken valt aan schulden, vervuilde woningen, verwaarlozing, verwarde personen, armoede, problemen binnen het gezin e.d. Vaak vertalen dit soort problemen zich vervolgens naar overlast in de directe omgeving.

Activiteiten

Per actiecase zijn de volgende activiteiten inbegrepen:
Doen & actie m.b.t. huishoudens :
• pro-actieve werving (op basis van specifieke kenmerken)
• analyse via ontwikkelde brede intake op verschillende leefvelden
• actieplan met concrete en realistische doelen per leefveld en prioritering (maximaal 2-3)
• monitoring traject
• evaluatie traject en afronding casus
Leeractiviteiten samenwerkende partners:
• signalering bij knelpunten (intervisie samenwerkende organisaties)
• per case ruimte voor leersessie(s) (intervisie samenwerkende organisaties)

Activiteitenresultaat ('output')

• opstellen van een brede intake op verschillende leefvelden
• opstellen sociale kaart als hulpinstrument
• argumentatiemachine; instrument dat medewerkers helpt om maatwerk oplossingen te vinden en toe te passen
• 60 cases met bijbehorende brede intakes en actieplannen
• 2 intervisie bijeenkomsten
• tussenevaluatie en eindevaluatie

Effecten

- Meer actief zijn in de wijk
- Sterker(e) professionaliteit
- Beter(e) samenwerking

- Meer bereikbaarheid voorzieningen
- Meer stabiliteit thuissituatie

Betrokkenen in investerende rol

- De Leeuw van Putten (woningcorporatie)
- Woonbron (woningcorporatie)
- Gemeente Nissewaard (gemeente)

Betrokkenen in uitvoerende rol

- De Leeuw van Putten (woningcorporatie)
- Woonbron (woningcorporatie)
- Gemeente Nissewaard (gemeente)
- Uitvoeringsbrigade (maatschappelijke ondernemer)

Betrokkenen in co-producerende rol

- De Leeuw van Putten (woningcorporatie)
- Woonbron (woningcorporatie)
- Gemeente Nissewaard (gemeente)
- Uitvoeringsbrigade (maatschappelijke ondernemer)

Terug  |   Totaaloverzicht  |   Effectenarena  |   Effectenkaart  |   Meetblad
close
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
close

Problemen melden

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Upload een afbeelding

close

Stel een vraag