close

Wachtwoord vergeten

Plant je idee!

Plant je idee! Een deel van het leefbaarheidsbudget beschikbaar stellen aan bewoners van Vidomes. Bewoners kunnen laagdrempelig een idee indienen die betrekking heeft op een activiteit in het kader van heel, schoon, veilig, groen, duurzaamheid en/of verbetering in het complex. Deze wordt beoordeelt door een jury die bestaat uit Gebiedsconsulenten van Vidomes en de Huurdersraad Vidomes. Gezamenlijk bepalen we per gebied wat het beste idee is en of het binnen de kaders van de woningwet en de algemene huurvoorwaarden Vidomes valt.

Manager Sociaal Beheer is eindverantwoordelijke over het budget. Dus ook eindverantwoordelijke of we wel of niet akkoord gaan met een idee.


Beschrijvingstype: Praktijkbeschrijving
Organisatie:Vidomes
Fase:Planfase
Kosten:€ 0 - € 25.000
Toelichting
kosten:
Uitgave is afhankelijk van de initiatieven die we ontvangen. Maximale budget € 25.000,-. Budgetverdeling per gebied: - € 5.000,- Zoetermeer I (Meerzicht-Rokkeveen-De Leyens-Oosterheem) - € 5.000,- Zoetermeer II (Buytenwegh-Palenstein-Centrum-Dorp-Driemanspolder-Oosterheem) - € 5.000,- Delft - € 5.000,- Rijswijk - € 5.000,- Leidschendam-Voorburg & Leidschenveen
Startjaar:2018
Doorlooptijd:2 -6 maanden
Interventiesoort:bewonersinitiatief
bewonersparticipatie
fysieke verbetering woonomgeving
Effecten:fysieke veiligheid - schone - onderhouden buitenruimte - schone - veilige algemene ruimten - sociale veiligheid - straatbeeld / uitstraling omgeving
Beschrijver:Kam Yin Klop (K.klop-tan@vidomes.nl)
In welke buurt wordt de interventie ingezet? :Gemeente Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk, Zoetermeer en wijk Leidschenveen in Den Haag

Aanleiding

In ons concernjaarplan is in het kader van Dialoog en samenwerking als doelstelling vastgesteld: Bewoners hebben invloed op hun woning en leefomgeving. En in het kader van Vitale buurten als doelstelling vastgesteld: Wij realiseren buurten waar mensen prettig wonen en wij leveren overal een basis-leefkwaliteit (schoon, heel, veilig) We focussen op de directe woon- en leefomgeving. Door een deel van het budget en de verantwoordelijkheid over te dragen aan onze bewoners draagt dit bij aan onze doelstellingen en beter inzetten van het leefbaarheidsbudget.


Doel

Het beter inzetten van het leefbaarheidsbudget Vidomes en behalen van onze doelstellingen zoals benoemd in ons concernjaarplan. Verbeteren leefbaarheid, bevorderen bewonersparticipatie, door de bewoners zelf iets te laten ondernemen voelen zij zich meer betrokken bij het complex. Het organiseren van directe en laagdrempelige invloed op de woonomgeving.

- Organiseren van directe en laagdrempelige invloed op de woonomgeving
- Bewoners medeverantwoordelijk maken voor de sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgeving
- Betrokkenheid bij de woonomgeving vergroten

Doelgroep

Alle huurders van Vidomes.

Activiteiten

Voorbereidend:
-Budget vrijmaken en in AX benoemen
-Samenwerking met de Huurdersraad bespreken (jury leden die als huurder van Vidomes ook een idee inzenden mogen niet stemmen op eigen idee)
-Simpele uitleg + randvoorwaarden maken voor bewoners
-Plek op de website creëren
-Format maken die bewoners makkelijk kunnen invullen. (Zowel digitaal als op papier op aanvraag)

Uitvoerend:
- Project promoten (zie communicatie aanpak)
- Beoordelen van ideeën
- Goedkeuren van ideeën en aansluitend betaling in orde maken op basis van offerte of bonnetjes/verslag/foto
- Ondersteuning bieden
- Evaluatie


Activiteitenresultaat ('output')

Project is geslaagd als er in alle gebieden 1 idee is uitgevoerd.

Wijze van uitvoering

- Ideeën kunnen vanaf half maart tot eind april ingezonden worden.
- Begin mei komt de jury bijeen om de ideeën te beoordelen en per gebied het beste idee te kiezen.
- Eind mei maken we per gebied het beste idee bekend. De "winnaar" ontvangt persoonlijk bezoek van gebiedsconsulent en lid Huurdersraad met bosje bloemen en een taart.

Binnen de kaders van de woningwet en de algemene huurvoorwaarden van Vidomes.
Jury beoordeelt of het idee binnen de grenzen van de woningwet valt en kan tips geven of netwerk gebruiken om bewoners verder te helpen.

De jury bestaat uit Gebiedsconsulenten Vidomes en leden van de Huurdersraad Vidomes.


Effecten

- fysieke veiligheid
- schone, onderhouden buitenruimte
- schone, veilige algemene ruimten
- sociale veiligheid
- straatbeeld / uitstraling omgeving


Communicatie-aanpak

- naam + logo
- plek op de website
- online aanvraag formulier + een print versie
- Simpele uitleg + randvoorwaarden
- Voorbeelden van ideeën: wat wel en wat niet
- Intern bekend maken bij KCC en via Sofie
- Bekend maken middels digitale nieuwsbrief in maart
- Facebook/Twitter
- Website Huurdersraad?
- Info bulletin in de complexen
- Winnend idee bekend maken via digitale nieuwsbrief in juni

Randvoorwaarden

- Duidelijke spelregels en voorwaarden richting huurder.
- Goede samenwerking in jury.
- Het budget moet snel uitbetaald kunnen worden aan bewoners.
- Per initiatief is het budget maximaal € 5.000,-.
- Idee indienen moet laagdrempelig kunnen.
- Idee moet passen binnen de kaders van de woning wet en de Algemene Huurvoorwaarden van Vidomes.
- Er moet draagvlak zijn vanuit meerdere bewoners. Dit kan in een vorm van een handtekeningenlijst (10%)? Of een x aantal bewoners die gezamenlijk het project uitvoeren.

Contra indicaties

De interventie kan beter niet worden ingezet als:
- Het vooraf niet duidelijk is hoe je een idee kan indienen en aan wat voorwaarden deze moet voldoen.
- Als er niet voldoende bezetting is om ideeën in behandeling te nemen.

Terug  |   Totaaloverzicht  |   Effectenarena  |   Effectenkaart  |   Meetblad
close
Nieuwe versie online

De nieuwe, verbeterde versie van Wat Werkt in de Wijk staat online.

Wat is onder meer nieuw?
- afgeronde monitormodule
- eigen velden aanmaken voor je organisatie
- een aangepaste wizard (o.m. gebruiksvriendelijker partijen selecteren en suggesties voor andere interessante beschrijvingen)
- groepen van interventiebeschrijvingen maken, met eigen internetadres
- kopieerfunctie
- reactie achterlaten (alleen zichtbaar voor mede-WWidW'ers)

Het kan zijn dat je nog 'bugs', foutjes, tegenkomt. Meld deze dan zo snel mogelijk. Het helpt als je daarbij zo precies mogelijk kunt aangeven wat je deed en met welke interventiebeschrijving en in welke internetbrowser (bijv. Internet Explorer, versie 8.1). Eventueel foutmelding graag met URL/printscreen/browser/inloggegevens doormailen naar wwidw@platform31.nl ovv bug WWidW. Voor vragen kan je altijd bellen naar:

Sterre Hijlkema (06 57 94 21 04)
Frans Desloover (06 22 49 91 56)
close

Problemen melden

Ondervindt u problemen met de site? We ondersteunen de huidige en voorlaatste versie van de volgende browsers:

  • Firefox
  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer 8+

Voor de beste ervaring raden wij u aan de nieuwste versie van een de browsers hierboven te downloaden. Bekijk deze site om de nieuwste versies van de browsers te zien. Opmerking: wanneer u een oudere versie van een browser gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat u geen toegang kunt krijgen tot WatWerktindeWijk of dat sommige functies van de site niet naar behoren werken. De nieuwste versies van browsers bieden ook betere encryptie en privacy.

Als een functie van de site nog altijd niet naar behoren werkt, probeer dan als oplossing een andere browser. Als u deze mogelijke oplossingen hebt geprobeerd, maar u ervaart nog altijd problemen, neem dan contact met ons op met de volgende details of mail naar wwidw@platform31.nl:

Upload een afbeelding

close

Stel een vraag